Historie Feng Shui

Císař Fu-si (Fuxi 2852 – 2737 př.n.l.), za jehož vlády byly položeny základy akupunktury – pilíře tradiční čínské medicíny – je prvním ze tří čínských mytologických vládců, který položil základy čínské kultury, Tří vznešených. Zanechal čínské civilizaci vynález kalendáře, rybářské sítě a trigrami pa-kua (bagua).

Šen-nung

Šen-nung (Shennong 2737 až 2697 př.n.l.) je spolu s Fu-sim a Chuang-tim jedním ze Tří vznešených, legendárních prvních vládců Číny. Je patronem zdraví, lékařství, zemědělství a lesnictví. V Knize proměn je „Božský zemědělec“ Šen-nung uveden jako Vynálezce pluhu: „Rozštěpil kus dřeva jako radlici a ohnul kus dřeva jako hřídel pluhu a naučil lidi tohoto světa otevírat půdu pluhem.“ Aby usnadnil obyvatelům Číny život, naučil je také, jak pěstovat zemědělské plodiny a seznámil je s léčivými vlastnostmi rostlin. Je mu připisován i vznik nejstaršího čínského herbáře.

Chuang-ti

Chuang-ti (Huangdi), doslovně: „Žlutý císař“; jeden z legendárních císařů, jenž prý žil 2697 – 2597 nebo 2674 – 2575 př.Kr. a Je uctíván jako jeden ze zakladatelů religiózního taoismu (tao-ťiao). Jemu je připisováno stvoření lidí, vynález písma, hrnčířského kruhu, kompasu a pěstování bource morušového. Žlutý císař je pokládán za„zakladatele společného řádu“ a byl to on, kdo přidělil každé rodině jedno jméno. Dále je mu připisováno první lékařské dílo Číny – Chuang-ti nej-ťing. Tradice praví, že Chuang-ti se sám spontánně stvořil na počátku světa splynutím energií. Lidi stvořil tak, že postavil na hlavní místa hliněné sochy a vybavil je na 300 let dechem počátku světa. Poté co byly zcela prostoupeny touto energií, se mohly hýbat a mluvit.

Od doby Válčících států (5. – 3. stol.př.Kr.) byl Chuang-ti dáván taoisty do souvislosti s představou nesmrtelných. Na svých cestách na posvátné hory se setkal s Mistrem Kuan Čengem, který ho v cvičeních dovedl k realizování taa. V Čuang-c (11.kap., odd.3) je toto setkání popsáno takto: „Nedívej se kolem sebe, ničemu nenaslouchej. Ztichni tak, že obejmeš svou sílu, jež ti je dána hvězdami – a tvoje postava bude sama od sebe ve správném pořádku. Buď tichý, buď jasný, nenamáhej svou postavu, nedotýkej se svého (životního) potenciálu, tak můžeš žít dlouho. Když tvoje oči nic neuvidí a tvoje uši nic neuslyší, když ve tvém srdci (vědomí) není žádné vědění, když tvoje síla, jež je ti dána hvězdami, zachová (integritu tvé) postavy, pak může tato postava žít dlouho. Opatruj svůj vnitřek, uzavři se směrem ven; neboť příliš vědomostí přináší zkázu! Povedu tě na vrchol velkého světla a k pramenům jangu v jeho dokonalosti; povedu tě k bráně temnot a k pramenům nesmíšené jin.“ (M. Kaltenmark, 1981, s.213)

Ve věku 100 let pomocí své magické moci vyrobil zlatý elixír (ťin-tan). Na hoře Ťing dosáhl nesmrtelnosti, načež vstoupil na draku do nebe (fej-šeng) a stal se jedním z pěti mytologických císařů, kteří panují nad pěti světovými stranami. Chuang-ti zaujímá místo ve středu.